Co oznacza Kinaestetics?

Zawartość

Pojęcie Kinaesthetics można przetłumaczyc jako "sztuka/studium ruchu".

Kinaesthetics zajmuje sie głównie następującymi celami:

  • Rozwój zróżnicowanego i świadomego odczuwania własnego ruchu
  • Rozwój własnej zdolności ruchowej, tzn.rozwój zdrowego i elastycznego użytku własnego ruchu w życiu prywatnym i zawodowym
  • Zróżnicowana analiza ludzkich aktywości z, bazującej  się na doświadczeniach, perspektywy Kinaesthetics
  • Zdolność w używaniu własnego ruchu w kontakcie z innymi ludżmi, aby w sposób celowy wspierać ich kompetencję ruchową i ich poczucie własnej skuteczności.

W osiagnięciu tych celów Kinaesthetics opiera sie na dwóch metodach. Pierwsza z nich oddaje do dyspozycji instrumenty i metody, aby uporządkować i zrozumieć indywidualne doświadczenia. W ten sposób skupia uwagę na jakości i różnicach ruchu w życiu codziennym. Druga z nich umożliwia poznawcze zajęcie się podstawami teoretycznymi i i badaniami naukowyni. Połączenie tych dwóch metod czyni Kinaesthetics innowacyjną i fascynujacą.

Efekt

Ruch jest podstawą życia. Uwrażliwienie odczuwania ruchu i rozwój kompetencji ruchowej mogą, u ludzi w każdym wieku, wnieść długotrwały wkład w promocję zdrowia, rozwoju i edukacji. Kinaesthetics moze pomóc w odkryciu nowych możliwości ruchowych, w radzeniu sobie z problemami typu ból pleców czy napięcie mięśniowe, zwiazanymi z wykonywaną pracą, w pozostaniu ruchomym i samodzielnym w starości lub też w zajęciu się własną kreatywnoscią i elastycznością (np. w radzeniu sobie ze stresem).

W pielęgnacji i opiece nad ludżmi efekt Kinaesthetics przedstawia się zawsze w podwójnym aspekcie: Kinaesthetics kształtuje podstawy pielęgnacji i opieki,które prowadzą do zaskakujących postępów ludzi wymagających opieki, jak i wspomaga zdrowie osób je pielęgnujacych.

Przedsiebiorstwo, poprzez Kinaesthetics, ma możliwosc celowego wspomagania kompetencji praktycznej jak i odpowiedzialności własnej pracowników, i użycia jej jako głównego czynnika rozwoju organizacji i jakości.

Kinaesthetics wspomaga, z respektem dla autonomii osoby, proces uczenia się i rozwoju i tak przyczynia się do jakości życia wszystkich uczestniczących.

Zastosowanie

Kinaesthetics jest aktywna od około 20 lat w kształceniu osób. Każdego roku w Europie organizowanych jest około 3.000 kursów podstawowych dla 40.000 uczestników.
Duże zapotrzebowanie jest pokrywane przez różne programy Kinaesthetics. W sektorze zawodowym, najbardziej rozpowszechniony, program "Kinaesthetics w pielęgnacji" jest skierowany do pracowników służby zdrowia w klinikach, szpitalach, domach opieki, itd., ale nabywa też coraz więcej znaczenia w środowisku dla niepełnosprawnych. Już wcześniej  opracowany został specjalny program "Kinaesthetics Infant Handling" w pielęgnacji noworodków i małych dzieci. Jedne z niedawno opracowanych programów to "Kinaesthetics dla pielęgnujących członków rodziny" i "Kinaesthetics w procesie wychowania".
Kinaesthetics jest też aktywna w sektorze prywatnym, w obszarze wspomagania własnego zdrowia i rozwoju, dla ktorego opracowane zostały programy: "Kinaesthetics Zdrowie w miejscu pracy", "Kinaesthetics Jakość życia w wieku starszym".
W sektorze organizacyjnym, na życzenie, w instytucjach przeprowadzane są Kinaesthetics Assessment, które prowadzą do certifikacji danej instytucji.
Wszystkie programy sa regularnie oceniane i dopasowywane do potrzeb uczestników.
 

 

Historia

W latach '80 F. Hatch i L. Maietta, zainteresowani ruchem,tańcem i procesem uczenia się, stworzyli Kinaesthetics na bazie naukowych kontaktów z K.U. Smith, naukowcem cybernetyki behawioralnej.
Kursy, które organizowali, spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony pracowników służby zdrowia.W latach '90 pierwsi trenerzy Kinaesthetics rozpoczeli regularne szkolenia w różnych instytucjach krajów niemieckojezycznych. Ciągle rosnący popyt niósł ze sobą kilkakrotne reorganizacje, z czego ostatnia, w latach 2006-2007, doprowadziła do aktualnej organizacji Kinaesthetics.

Podstawy teoretyczne

Badania naukowe K.U. Smith,naukowca cybernetyki behawioralnej, i po nich następujacy proces badań praktycznych, stworzyły naukowe podstawy Kinaesthetics. Również refleksje naukowe G.Bateson i H. v. Foerster na temat cybernetyki, wpłynęły na tworzenie podstaw teoretycznych Kinaesthetics. Natomiast opisy żyjących systemów, neurobiologów H. Maturana i F.J. Varela, są trzecią podstawą teoretyczną. W dalszym rozwoju podstaw teoretycznych, Kinaesthetics opiera się na własnych projektach badawczych i na aktualnych badaniach ze spokrewnionych sfer.

Zrozumienie procesu uczenia się

Model procesu uczenia się Kinaesthetics tworzy podstawę dydaktyczną oferty szkoleniowej. Zagadnienie kompetencji ruchu, wnosi do przebiegu kursów to, że są one skierowane na rozwój procesu uczenia się autonomicznego i, w dużym stopniu, zindiwidualizowane. Uwrażliwienie odczuwania ruchu ma bezpośrednie działanie na kompetencje ruchu i na zachowania uczestnikow w praktyce. Indywidualne doswiadczenia ruchu w codziennych aktywnościach, tworzą bazę i wstęp do poznawczego zajęcia się Kinaesthetics. Proces uczenia się jest wspomagany tym, że otoczenie do nauki jest kształtowane poprzez interakcje z uczestnikami kursu.

Organizacja

Kinaesthetics jest europejską organizacją edukacyjną, do której należy około 1.000 trenerów Kinaesthetics. Jako przedsiębiorstwo, Kinaesthetics jest siecią połączonych i niezależnych jednostek, które działają na trzech poziomach:

  • Trenerzy Kinaesthetics mogą być zatrudnieni badż pracować na własny rozrachunek.Organizują i realizują kursy podstawowe (dla początkujacych, zaawansowanych, Peer-Tutor) na własną odpowiedzialność i w ścisłej współpracy z ich organizacja krajową.
  • Organizacje krajowe są samodzielne z ekonomicznego i prawnego punktu widzenia i reprezentują Kinaesthetics w ich kraju. Są również odpowiedzialne za kształcenie i dokształcanie trenerów, administracje i prace w sieci.
  • European Kinaesthetics Association (EKA) jest unią wszystkich organizacji krajowych, która koordynuje zadania i jest odpowiedzialna m.in.za badania i rozwój.

Organizacje krajowe

Ma Pan/Pani pytania,na które nie znalazł/a Pan/Pani odpowiedzi? Proszę się zwrócić do odpowiedniej organizacji krajowej.